Back to Top

Ervaring

In de loop van ruim 40 jaar werk in de sfeer van conservering en restauratie komen er vele projecten voorbij. Sommigen vragen een ochtend kijken, meedenken en rapporteren, anderen vragen langduriger onderzoek, advies en begeleiding. Een aantal voorbeelden zijn hieronder opgenomen. 


Steen en steenachtige materialen

Paleis op de Dam, Vierschaar. Reiniging, restauratie, reiniging, ontzouting.

Monument op de Dam, onderzoek, restauratiebegeleiding, communicatie.

Ontwikkeling reinigingsmiddelen en technieken, impregnatiematerialen, ontzoutingsmethoden.

Inspireerde en werkte mee aan diverse publicaties, o.a. t.b.v. behoud en beheer Kunstwerken in de Openbare ruimte. Opdracht omgeven met de meeste publicitaire terughoudendheid: onderzoek, reiniging en conservering van het beeld van Erasmus, Rotterdam, nadat dat van zijn sokkel was gevallen.

Gebrandschilderd glas en glas in lood

Onderzocht, documenteerde en werkte mee aan de restauratie en conservering van o.a. de gebrandschilderde glazen van de St. Janskerk, Gouda, N.H. Kerken in Edam, de Rijp, Schermerhorn en tal van beglazingen in andere kerken en gebouwen.

Inspireerde en werkte mee aan diverse publicaties op dit vakgebied.

Onderzocht en adviseerde over het herstel van een zgn. diatretenglas (12e eeuw?) voor het Nationaal Museum te Skopje, Macedonië.

Verf- en kleurtoepassing in gebouwen

Tal van gebouwen zijn onderzocht op de kleurige uitmonstering in het verleden door de op elkaar volgende kleurlagen bloot te leggen en zo mogelijk te koppelen aan het bouwhistorisch verleden van het gebouw. Vaak konden de gegevens worden gebruikt bij de keuze voor 'nieuwe oude' kleur.

Onderzocht problemen bij beschilderingen, ontwikkelde restauratiemethodieken en introduceerde nieuwe materialen en verftypen. Werkte daarbij altijd samen met collega-restauratoren. Recent: kleuring st. Janstoren Maastricht, camoufleren afwijkende steenkleur toren museum Boymans van Beuningen en buitenhuizen, RK. Kerk Tilburg, schilderingen Wageningen, Amersfoort, Weert en tal van andere objecten en locaties

Onderzocht en adviseerde in meerdere sessies over de conservering en het herstel van de beschilderingen van de vroegste, vrijwel intact teruggevonden en geheel beschilderde synagoge afkomstig uit Dura Europos, nu in het Nationaal Museum te Damascus, Syrië.

Klimaat

In de loop der jaren werden honderden musea bezocht en onderzocht in verband met de installatie van lokale klimaat verbeterende apparatuur.

De invloed van klimaataspecten en methoden ter vermindering daarvan op o.a gebrandschilderd glas werd onderzocht en in werkzame technieken omgezet.

Algemeen

C. volgde de eerste internationale Unesco cursus voor steenconservering te Venetië en trad daar bovendien op als 'tolk' en 'oliemannetje' als de cultuurverschillen tussen Italiaanse docenten en ervaren vaklui uit de hele wereld al te duidelijk werden...!

C. begeleidde diverse studenten in verschillende stadia van hun studie en gaf en geeft lessen aan o.a. de Reijnwardtacademie (nu Hogeschool van Amsterdam), het Nationaal Restauratiecentrum te Amsterdam, de opleiding voor glazeniers te Schoonhoven en werkt mee aan o.a de cursus 'instandhouding gebouwen' voor de Amsterdamse Monumentenzorg.

C. werkte gedurende een aantal jaren voor de Europese Commissie, waar hij als assessor aanvragen voor internationale onderzoeksprojecten op het gebied van conservering en restauratie beoordeelde.

C. volgde een verkorte militaire officiersopleiding aan de KMA te Breda ten behoeve van de eventuele inzet in CIMIC-verband, rang majoor. 

C. is erelid en tot begin 2013 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Glazeniers.

C. is door H.M. de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.